League of Legends joukkueet ja pelaajat

PelihiiriLeague of Legends on moninpeli, jonka pelaamiseen tarvitaan kaksi viiden hengen joukkuetta. Pelaamisen kannalta on olennaisen tärkeää ymmärtää joukkueiden ja pelaajien erilaisten roolien tehtävät ja merkitys. Joukkueet, pelaajien roolit ja hahmojen tehtävät ovat strategisia pelin etenemisen kannalta, joten niihin perehtymiseen kannattaa varata jonkin verran aikaa. Tämä maksaa itsensä takaisin paremmalla pelimenestyksellä, kun kaikki pelaajat tietävät syyt ja seuraukset roolinsa, sijaintinsa ja tehtäviensä taustalla.

Joukkueet

League of Legendsin tyypillinen jako on kaksi viidestä pelaajasta koostuvaa tiimiä. Kummatkin joukkueet yrittävät strategisella etenemisellä ja taistelulla tuhota toisen osapuolen tukikohdan eli Nexuksen ja samalla huolehtia omasta puolustuksestaan. LoL vaatii näin ollen saumatonta yhteistyötä ja hyvää kommunikaatiota joukkueen jäsenten välillä. Tiimin jäsenet voivatkin kommunikoida pelin aikana sen sisäisessä chatissa.

Joukkueiden muodostaminen

Joukkueiden muodostamisessa on erittäin tärkeää, että pelaajat ovat saman tasoisia ja he voivat kommunikoida sujuvasti keskenään. Periaatteessa eri tasoisetkin pelaajat voisivat pelata keskenään, mutta tämä aiheuttaa yleensä turhautumista sekä kokeneempien että uudempien käyttäjien keskuudessa.
Parhaat tiimit muodostuvat säännöllisesti yhdessä pelaavista pelikavereista, joilla on samanlaiset tavoitteet pelissä kehittymisen suhteen ja jotka tuntevat toistensa pelityylin hyvin.

Pelikokemuksen kasvaessa siirrytään niin sanottuihin ranked-otteluihin, joissa määritellään pelaajan taso eli sijoittuminen kansainvälisessä rankingissa. Ranked-matseissa käyttäjät merkitään heidän ottelumenestyksensä mukaan ja tulokset ovat näkyvissä muille. Pelaaja voi ranking-tuloksen pohjalta tulla sijoitetuksi eri liigoihin, jotka puolestaan jaetaan viiteen eri divisioonaan kahta parhainta liigaa lukuun ottamatta. Tämä on melko luotettava tapa arvioida pelaajia kansainvälisellä tasolla, mutta voi samalla aiheuttaa sormella osoittelua ja syyllisen etsimistä, jos ottelu ei menekään odotusten mukaisesti.

Vahvan joukkueen kehittäminen

Säännöllisen yhdessä pelaamisen ja vahvan joukkuehengen muodostaminen on tärkeää, mikäli pelissä halutaan edetä ja kehittyä säännöllisesti. Etevät tiimit muodostuvat muiden lajien tapaan säännöllisellä yhdessä harjoittelulla, individuaalisten taitojen jatkuvalla kehittämisellä ja säännöllisellä tiimin tavoitteiden yhteisellä arvioinnilla. Neuvoja voi etsiä aiheeseen keskittyneiltä nettisivuilta ja kokeneempien tiimien pelaajilta.

Kunnianhimoiset joukkueet voivat myös tähdätä elektronisen urheilun pelikilpailuihin, joita järjestetään maailmanlaajuisesti pelinkehittäjän toimesta. Eurooppalaisia kilpailuja kutsutaan nimellä League of Legends Championship Series.

Pelaajien roolit joukkueissa

Pelaajien roolit joukkueen sisällä ovat olennaisen tärkeitä. Mikäli joku joukkueen jäsenistä ei ymmärrä mitä on tekemässä tai mitä rooli vaatii, se voi pilata pelin koko tiimiltä. Sen toimivuuden vuoksi pelaajien tulee ymmärtää sekä oma roolinsa että kanssapelaajien roolit. Termeillä ei ole vakiintuneita suomenkielisiä käännöksiä, vaan niihin viitataan englanninkielisellä termillä. Roolit ovat samat kummankin tiimin edustajilla.

  • Marksman eli ADC (Attack Damage Carry)

Marksman eli ADC on yksi pelin suosituimpia rooleja. Sen ensisijainen tehtävä on tappaa vihollistiimin ADC ja mielellään koko vihollisjoukkue. Lisäksi hahmon tarkoituksena on aiheuttaa mahdollisimman paljon vahinkoa viholliselle. Jos ADC jää pelissä kiinni, se tarkoittaa yleensä, että hahmo menehtyy vihollistiimin bruiserin tai junglerin käsissä. ADC ei kuitenkaan pärjää vihollista vastaan yksin, vaan sen apuna toimii support.

  • Support

Supportin rooli on nimensä mukaisesti toimia ADC:n rinnalla samalla taistelulinjalla ja tukea ADC:ta. Support on valmis antamaan kaikkensa, jotta kumppani pysyisi hengissä mahdollisimman pitkään ja onnistuisi nitistämään niin monia vihollisia kuin mahdollista. Support-sankarihahmoilla on hallussaan laaja valikoima erilaisia taistelutaitoja, joita hän käyttää vihollista vastaan.

  • Mid laner eli APC (Ability Power Carry)

APC:n eli Mid lanerin ominaisuudet ovat samankaltaiset kuin aiemmin mainitun ADC:n. Erona on, että APC ei tarvitse support-hahmoa tuekseen, vaan toimii itsenäisesti. Nimensä mukaisesti ADC eli Mid laner pelaa keskilinjalla, joka antaa hahmolle laajat liikkumismahdollisuudet. Keskilinjalainen voi auttaa sekä etulinjaa että taaimmaista linjaa, mikäli jungler ei syystä tai toisesta pääse apuun. Tämä vahvistaa tiimiä, kun useampi kuin yksi henkilö on joustava liikkumaan eri alueiden välillä.

  • Tank eli bruiser

Tank on kestävä ja vahva hahmo, joka auttaa tiimin jäseniä joukkojen hallinnassa. Tankilla on tärkeä asema, sillä se on ainoa jäsen, joka pystyy lähestymään vihollistiimin ADC:ta ja pitämään tämän aisoissa, kunnes oman tiimin ADC ja APC ehtivät paikalle. Vihollistiimin ADC:n surmaamisessa tarvitaan yleensä Tankin, ADC:n ja APC:n välistä hyvin koordinoitua tiimityötä.

  • Jungler

Jungler toimii taistelulinjojen ulkopuolella viidakossa viidakkoleireillä, joilta hahmo pystyy liikkumaan sujuvasti eri taistelulinjojen välillä auttamassa tiimin jäseniään. Jungler on ketterä, nopealiikkeinen ja hyvillä taistelutaidoilla varustettu hahmo, joka kestää tarvittaessa runsaasti haasteita ja ruhjeita.

Pelaajien sijoittelu pelikentällä

Kaikki League of Legends -peliä joskus pelanneet tietävät, että pelaajien asettelu noudattaa tiettyä hyväksi havaittua ja strategista kaavaa. Sijaintien syyt on hyvä tietää, jotta koko joukkue tietää paikkansa, tehtävänsä ja syyn valitulle sijainnille. Eturivissä toimii tank eli bruiser. Keskilinjalla toimii APC, joka voi tarvittaessa siirtyä apuun etu- tai takalinjalle. Taaimmaisella linjalla toimivat ADC ja support. Jungler voisi teoriassa toimia myös jollakin puolustuslinjoista, mutta viidakossa Jungler on suojassa mahdollisilta aggressiivisilta hyökkäyksiltä etu- tai takalinjoille ja voi näin ollen tulla apuun tiukan paikan sattuessa.

Privacy Policy